رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی (KCTU) با امضای طوماری با مشارکت هزاران کارگر کره‌ای خواستار استعفای یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور، شد.

اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری ایپا کره جنوبی، روز گذشته صدها تن از کارگران کره جنوبی با فراخوان اتحادیه‌های کارگری این کشور طی تجمعی در پایتخت کره جنوبی در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری دولت این کشور، خواستار برکناری رئیس جمهور شدند. 

معترضان، از جمله اعضای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی (KCTU) در مرکز سئول جمع شدند و در جریان تظاهرات علیه سیاست‌های دولت در اصلاح قانون کار کره جنوبی، اعتراض خود را به گوش مقامات رساندند. 

این کارگران شعارهایی علیه دولت که در قانون کار جدید شرایط قراردادها را به نفع کارفرمایان تغییر داده است، سر دادند و بنرهایی با مضمون «خواستار استعفای رئیس جمهور، یون سوک یول هستیم» برافراشته‌اند. 

همچنین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی (KCTU) با امضای طوماری با مشارکت هزاران کارگر کره‌ای خواستار استعفای یون سوک یول رئیس جمهور این کشور شد.

انتهای پیام/

اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com