رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نمایندگان مجلس از موافقت با اجازه تهاتر نفت برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی خبر داده‌اند.

اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی امروز حدود ششصد میلیون تومان است؛ این در حالیست که در لایحه بودجه سال بعد، اعتبار مشخص برای پرداخت بدهی دولت در نظر نگرفته‌اند.

حالا نمایندگان مجلس از مجوز تهاتر نفت برای رد دیون دولت خبر داده‌اند؛ از قرار، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با پیشنهاد دولت درلایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کرد و به صندوقهای بازنشستگی لشگری و کشوری و تامین اجتماعی اجازه تهاتر نفت را داد.

با این حساب، این صندوقها می‌توانند با مجوز وزارت نفت سال آینده نفت تهاتر کنند و با فروش نفت بدهی‌های خود را از این طریق بپردازند.

محمدزاده بازنشسته کارگری با انتقاد از این مساله می‌گوید: چرا دولت مثل هر سال اعتبار مشخص برای پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی در نظر نگرفته؛ صندوقی که همین امروز کلی کسری دارد، باید منتظر مجوز وزارت نفت بماند و سراغ خرید و فروش نفت برود تا از آن طریق بتواند مطالبات خود را بگیرد؟

انتهای پیام/

اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اجازه تهاتر نفت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com