رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
محمدرضا تاجیک از جلسه مرتب سه‌شنبه‌های کمیته دستمزد خبر داد.

اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه‌ای که گذشت نشست مقدماتی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برگزار شد. محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در این کمیته‌ی سه‌جانبه) می‌گوید: کمیته دستمزد روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی در آن حضور داشتند.

او افزود: قرار شد از این به بعد، سه شنبه هر هفته راس ساعت چهار عصر، کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد و در نهایت نتایج آن به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری‌های مزدی ارائه شود.

تاجیک در ارتباط با دستور کار این کمیته گفت: محاسبه سبد معیشت، مهم‌ترین دستور کار این کمیته است؛ در این راستا مقرر شد دولت داده‌های مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم.

او اضافه کرد: در نشست قبلی، بحث مزد منطقه‌ای هم مطرح شد؛ اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که جای مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیست و قرار شد دیگر به این موضوع در کمیته دستمزد نپردازیم.

این نماینده کارگری با بیان اینکه نشست بعدی شورایعالی کار در روزهای پایانی ماه جاری خواهد بود؛ از لزوم محاسبه سبد معیشت سخن گفت و افزود: از روز سه‌شنبه وارد محاسبه سبد می‌شویم؛ بایستی سبد معیشت نرخ‌گذاری و به شورایعالی کار ارجاع شود تا بتوان در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۲ تصمیم گرفت.

انتهای پیام/

اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اخبار جدید از دستمزد ۱۴۰۲/ سبد معیشت محاسبه می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com