رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
هنوز توافق بر سر عدد حداقل دستمزد 1402 حاصل نشده است.

اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار دریافتی از شورایعالی کار نشان می‌دهد که هنوز طرفین سر عدد حداقل مزد و میزان افزایش آن به توافق نرسیده اند. 

با این حساب، امشب مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت. در این مرحله مذاکره بر سر عدد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است. 

هنوز به درستی مشخص نیست که آیا تا ساعات پایانی امشب توافق حاصل می‌شود یا خیر. از صبح امروز تا کنون نزدیک به نُه ساعت مذاکرات مزدی پیاپی صورت گرفته است.

 

انتهای پیام/

اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اخبار شورایعالی کار: هنوز روی عدد حداقل مزد توافق نشده/ مذاکرات امشب ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com