رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کارگران اورژانس در ولز پس از رد پیشنهاد افزایش حقوق ناچیز ۵.۵ درصدی حقوق و پاداش ۱.۵ درصدی، از هفته گذشته در اعتصاب پراکنده و مقطعی هستند.

ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از بلومبرگ، کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های بریتانیا در سراسر انگلستان به همراه رزیدنت‌ها و پزشکان جوانِ درحال گذراندن طرح، اعتراض خود را در قالب اعتصاب یک روزه نشان دادند. 

این کارکنان سه شنبه در برابر ادارات دولتی مربوط به وزارت بهداشت انگلیس جمع شده تا صدای خود را به دولت برسانند. 

کارگران اورژانس در ولز نیز پس از رد پیشنهاد افزایش حقوق ناچیز ۵.۵ درصدی حقوق و پاداش ۱.۵ درصدی، از هفته گذشته در اعتصاب پراکنده و مقطعی هستند. 

کارکنان و رانندگان آمبولانس امروز اعتصاب کردند زیرا پزشکان جوان و رزیدنت‌ها نیز در اعتراض به سیاست ملی ضد بهداشت و درمان عمومی در انگلستان تصمیم به اجتماع گرفتند. 

در ماه‌های گذشته کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلستان به قانون محدودیت اعتصاب و منع حق اعتصاب که توسط دولت حزب محافظه کار حاکم پیشنهاد شد، در این کشور نیز اعتراض داشتند که  این امر باعث برگزاری یک اجتماع بی‌سابقه و بزرگ در شهرهای مهم بریتانیا شد.

انتهای پیام/

ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ادامه‌ی اعتراضات به قانون محدودیت و منع حق اعتصاب/ اجتماعِ کارکنان اورژانس و آمبولانس‌های انگلستان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com