رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کارکنان بخش آمبولانس در انگلیس بر سر تشدید اختلاف هایشان با دولت این کشور دوباره دست به اعتصاب زده‌اند.

به گزارش ایسنا، این اعتصاب در پی تشدید اختلاف ها بر سر دستمزدها و شرایط شغلیِ کارکنان بخش اورژانس شکل گرفته است.

اخیرا کارکنان بخش آمبولانس در انگلیس دو اعتصاب دیگر نیز را صورت داده‌اند و گفته می شود اگر دولت این کشور به درخواست های آنان مبنی بر افزایش حقوق ها توجه نکند، ممکن است این اختلاف ماه ها به طول بیانجامد.

همچنین اخیرا مقامات انگلیس مذاکراتی را با اتحادیه های کارکنان آمبولانس انجام داده اند که نتیجه‌بخش نبوده است.

مردم انگلیس می خواهند تا دولت این کشور به اختلافات پایان دهد. همچنین کارکنان بخش بهداشت و درمان نیز چنین خواسته ای دارند با این حال به نظر می رسد بیشتر وزرا در این کشور ترجیح می دهند کاری انجام ندهند.

حدود ۱۵ هزار تن از کارکنان آمبولانس برای سومین بار در پنج هفته گذشته در انگلیس اعتصاب کرده اند.

به گزارش اسکای نیوز، طی چند ماه گذشته صنوف مختلف در انگلیس در پی اختلاف بر سر دستمزدها دست به اعتصاباتی زده اند که منجر به مختل شدن زندگی مردم در این کشور شده است.

انتهای پیام

ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ادامه اعتصاب‌های پرسنل اورژانس در انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com