رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نشست شورایعالی کار بدون حصول نتیجه ادامه دارد.

ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مزدی شورایعالی کار که از حدود ده صبح امروز آغاز شده، بعد از گذشت هفت ساعت همچنان بدون خروجی و نتیجه مشخص ادامه دارد. 

ظاهراً هنوز چانه زنی‌های مزدی طرفین به نتیجه نرسیده و توافق حاصل نشده است. 

پیش بینی‌های قبلی نشان می‌داد که تا ساعت ۱۶ یا ۱۷ امروز، نشست خاتمه می‌یابد اما از قرار، این اتفاق نیفتاد و تا زمان تنظیم این خبر، همچنان چانه زنی‌های مزدی ادامه دارد.

 

انتهای پیام/

ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ادامه مذاکرات مزدی بعد از هفت ساعت/ هنوز هیچ نتیجه ای بیرون نیامده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com