رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: شکست می‌تواند بهترین معلم باشد، اما اگر مراقب نباشید، ممکن است درس‌های اشتباه بگیرید. چگونه می‌توانید مطمئن شوید که از تجربیات گذشته تیم خود بینشی دقیق و عملی دریافت می‌کنید؟ نکته کلیدی، تجزیه و تحلیل شکست‌ها در کنار موفقیت‌ها به جای تمرکز بر روی چیزهایی است که کارساز نبوده است. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو، سه دلیل برای اهمیت تجزیه و تحلیل موفقیت‌ها آورده است. نخست، اگر فقط به دنبال این باشید که چه شرایط و اقداماتی منجر به شکست شده است، ممکن است روی عواملی سرمایه‌گذاری کنید که مشکل را حل نمی‌کنند. به عنوان مثال، اگر به این فکر کنید که چرا ۲۵ درصد از تیم فروش شما اهداف خود را تحقق نمی‌بخشند، ممکن است متوجه شوید که آن کارمندان از ابزار خاصی استفاده نمی‌کنند و به این نتیجه می‌رسید که آنها به آموزش در مورد ابزار نیاز دارند. اما اگر بقیه موفقیت تیم را تجزیه و تحلیل کنید، ممکن است متوجه شوید که آنها نیز از این ابزار استفاده نمی‌کنند، به این معنی که عاملی متفاوت برای آن ۲۵٪ مطرح است. دوم، تمرکز تک‌نگر بر آنچه که منجر به یک شکست می‌شود، می‌تواند منجر به از دست دادن استراتژی‌هایی شود که یک نتیجه مثبت را در پی دارند. به عنوان مثال، اگر فقط  کار ۲۵٪ از کارمندان ناموفق را تجزیه و تحلیل کنید، این واقعیت را از دست خواهید داد که ۷۵٪ موفق به طور معمول یک هفته قبل برای تماس‌های مهم فروش خود آماده می‌شوند. سوم، نتایج خوب لزوماً نتیجه فرآیندهای خوب نیستند. برای مثال، با ارزیابی هر دو گروه موفق و ناموفق کارمندان بخش فروش، ممکن است متوجه شوید آنهایی که اهداف خود را محقق می‌کنند، در اعداد خود اغراق می‌کنند یا ریسک‌های غیرضروری انجام می‌دهند.

منبع: HBR

نویسنده: امره سویر
مترجم: شادی آذری حمیدیان

عضویت در خبرنامه

با ثبت‌نام در خبرنامه، آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید.
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

از شکست‌های تیم‌تان، درس های اشتباه نگیرید!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com