رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
تخمین زده می‌شود که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، اشتغال زنان افغانستانی ۲۵ درصد کمتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، قبل از بحران بوده است. سطح اشتغال مردان در همین دوره تنها هفت درصد کاهش یافته است.

اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، بر اساس ارقام جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی کار (ILO)، سطح اشتغال زنان در افغانستان از زمان روی‌ کار آمدن دولت طالبان در سال ۲۰۲۱ تا امروز به شدت کاهش یافته است. 

تخمین زده می‌شود که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، اشتغال زنان افغانستانی ۲۵ درصد کمتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، قبل از بحران بوده است. سطح اشتغال مردان در همین دوره تنها هفت درصد کاهش یافته است. 

محدودیت در مشارکت زنان در بازار کار به کاهش سهم اشتغال آن‌ها کمک کرده است. خوداشتغالی خانگی به شکل غالب مشارکت زنان در بازار کار در افغانستان تبدیل شده است. 

رامین بهزاد، هماهنگ‌کننده ارشد سازمان جهانی کار در افغانستان، گفت: «محدودیت‌ها برای دختران و زنان پیامدهای شدیدی بر تحصیل و چشم‌انداز بازار کار آن‌ها دارد.» 

وی افزود: «تامین دسترسی برابر برای همه زنان و مردان جوان به آموزش و آموزش با کیفیت و همچنین فرصت‌های شغلی مناسب و مولد، چالش و اولویت اصلی برای آینده اقتصاد و جامعه افغانستان است.» 

گزارش جدید، اشتغال در افغانستان در سال ۲۰۲۲: ارزیابی تأثیر سریع، نشان می‌دهد که برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، تأثیر بر اشتغال شدید و نامتناسب بوده است. تخمین زده می‌شود که اشتغال جوانان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۲.۲۵ درصد کاهش داشته باشد. 

علاوه بر این، درآمد نیروی کار در افغانستان به‌طور کلی به شدت آسیب دیده است و به طور فزاینده‌ای در مورد زنان وضعیت به همین منوال است زیرا حکومت طالبان شغل زنان را به رسمیت نمی‌شناسد. این مسئله به ویژه به خانواده‌هایی که از افزایش قیمت مواد غذایی در رنج هستند، آسیب‌زا است.

انتهای پیام/

گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

گزارش جدید سازمان جهانی کار:
اشتغال زنان افغانستان درمعرض شدیدترین تهاجمات قرار دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com