رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
عضوشورای عالی کار:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
عضوشورای عالی کار گفت: براساس مذاکرات در شورا اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق کارکنان داشته باشدجلسه شورای عالی کار دوباره تشکیل و نسبت به اصلاح این مزداقدام خواهد شد.

اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است

به گزارش ایلنا، علی خدایی در گفت‌وگویی درباره تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران گفت: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند. این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که با توجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد، اظهار داشت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مربوط به امسال نبوده و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده است، گفت: در این سال‌ها تلاش شد که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.

خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض به جایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

عضو شورای عالی کار یادآور شد: بر اساس مذاکراتی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار دوباره تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/

عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

عضوشورای عالی کار:
اصلاح دستمزد کارگران با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com