رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کارگران فروآلیاژ ازنا خواستار بازنگری دولت در بندهای کارگری برنامه توسعه هفتم شدند.

اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران فروآلیاژ ازنا در اعتراض به برخی بندهای برنامه توسعه هفتم، تجمع کردند. به گفته‌ی این کارگران، برخی از مفاد لایحه برنامه توسعه هفتم حقوق کارگران را به خطر انداخته و باید از لایحه حذف شود.  

آن‌ها در تماس با ایلنا گفتند: افزایشِ سن و سابقه بازنشستگی و همچنین تغییر مبنای محاسبه‌ی دستمزد از ۲ سال به ۵ سال، بی‌عدالتی است. کارگران، حق بیمه‌ی خود را به روز پرداخت می‌کنند و محاسبه‌ی  ۵ سال آخر دستمزد به عنوان مبنای محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی به معنای نادیده گرفتنِ ارزشِ حقِ بیمه‌ی کارگران است و سبب کاهشِ مستمریِ آن‌ها میشود. 

این کارگران گفتند: انتظار ما از دولت حامی کارگران این است که در این لایحه و بندهایی از آن تجدیدنظر کند و برنامه‌هایش را هر چه بیشتر معطوف به مهار تورم و رشد تولید نماید.

 

انتهای پیام/

اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اعتراض کارگران فروآلیاژ ازنا به برنامه توسعه هفتم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com