رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نمایندگان وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، وزارت دارایی این رژیم را به «تاخیر» در پرداخت حقوق‌ها و افزایش زمان تعویق پرداخت دریافتی خود متهم می‌کنند.

اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، کارمندان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی پس از توقف چندین ماهه اعتراضات خود به حقوق دریافتی‌شان، از دیروز دوباره اعتصابات را از سر گرفتند. 

به دلیل اعتصاب کارکنان وزارت خارجه این رژیم، بسیاری از خدمات مربوط به این وزارتخانه متوقف شده است.

نمایندگان وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، وزارت دارایی این رژیم را به «تاخیر» در پرداخت حقوق‌ها و افزایش زمان تعویق پرداخت دریافتی خود متهم می‌کنند. 

مقامات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی می‌گویند: «ما فکر می‌کردیم که مشکل عدم افزایش حقوق کارکنان دولت حل می‌شود، اما در عوض وزارت دارایی ما حسن نیت ما و سکوت ما را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تفسیر می‌کند.» 

کارمندان وزارت خارجه برای شرایط کاری بهتر، افزایش حقوق مطابق با استانداردهای قوانین اسرائیل و نرخ تورم و همچنین مقابله با تعویق پرداخت حقوق مبارزه می‌کنند. 

این اعتصابات در سرزمین‌های اشغالی باعث اختلالات عمده در خدماتی مانند تمدید گذرنامه و دریافت سایر اسناد مسافرتی شده است.

انتهای پیام/

اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی صدور گذرنامه و مسافرت‌های خارجی را متوقف کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com