رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
هم‌اکنون بیش از  ۴میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند که از امروز حقوق بهمن ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

Hamshahri Online

The online version of the Iranian daily Hamshahri

ISSN 1735-6393

Feb 10, 2024
شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اعلام زمان واریز حقوق بهمن‌ماه مستمری‌بگیران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com