رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نرخ تورم کل کشور در دی ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۶.۳ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران در گزارش تورم دی‌ماه به تفکیک دهک‌ها خبر از رسیدن فاصله تورمی ثروت‌مندترین دهک و فقیرترین دهک به نزدیک مرز ۱۰ درصد داد.

طبق این گزارش، نرخ تورم کل کشور در دی ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۶.۳ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین۳۴.۳ درصد برای دهک اول، سوم، چهارم و پنجم تا ۳۸.۱ درصد برای دهک دهم است. 

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، طبق گزارش واصله از مرکز آمار ایران فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. 

انتهای پیام/

مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرکز آمار ایران اعلام کرد:
افزایش تورم دی‌ماه برای مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای/ رسیدن فاصله تورمی دهک‌ها به مرز ۱۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com