رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
امروز در کمیسیون تلفیق بودجه در مورد درصد و مکانیسم افزایش حقوق دولتی‌های شاغل و بازنشسته تصمیم‌گیری می‌شود.

امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهاد  دولت ۲۰ درصد افزایش همه سطوح بود و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش ۳۰ درصدی تمام سطوح مزدی؛ اما در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ باید در مورد میزان و مکانیسم افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌سازی کند.

امروز (۲۶ بهمن) کمیسیون تلفیق قرار است میزان افزایش حقوق مشمولان را تعیین کند؛ این افزایش حقوق شامل کارمندان شاغل و بازنشسته، نیروهای نظامی و بازنشستگان لشگری می‌شود.

پیشنهادات برای افزایش حقوق بسیار است؛ غیر از درصد افزایش، موضوع دیگر، افزایش ثابت یا پلکانی حقوق در سال بعد است. برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را درسال آینده مطرح می‌کنند برخی هم پیشنهاد افزایش ٢٠ درصدی و برخی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی را بیان می‌کنند که برای مبالغ بالا درصد کمتری افزایش لحاظ شود.

باید منتظر ماند و دید خروجی امروز کمیسیون تلفیق چیست و بالاخره چقدر حقوق دولتی‌ها قرار است، افزایش یابد.

انتهای پیام/

امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

امروز در مورد افزایش حقوق سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود/ افزایش ثابت یا پلکانی؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com