رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزیر کار در احکامی جداگانه، سه انتصاب را در مجموعه وزارت کار اعلام کرد.

انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار

سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در احکامی جداگانه، سه انتصاب را در مجموعه وزارت کار اعلام کرد.

بر این اساس «علی قناویزچی» را به عنوان مشاور در امور بودجه و تأمین منابع مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حکمی «مهدی آشتیانی» را به‌عنوان مشاور در امور اقتصادی منصوب کرد.

مرتضوی در حکمی «محمد وحدتی» را نیز به‌عنوان مشاور در امور فرهنگی و مسئول قرارگاه جهاد تبیین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

انتهای پیام/

انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

انتصاب سه مشاور در مجموعه وزارت کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com