رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک کارشناس حوزه کار بر گسترش پیمان های دسته جمعی میان کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت:قانون کار این ظرفیت را دارد که می گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگر بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد.

ولی‌الله صالحی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر  مشارکت کارگران در سود کارفرمایان اظهار کرد:یکی از راه‌های ‌افزایش بهره وری و بالابردن انگیزه کار، مشارکت کارگران در سود کارخانه بوده که طی سالهای قبل از انقلاب به اجرا در می آمد ولی بعدها تغییر کرد و تبدیل شد به پاداش نوروزی کارگران که اکنون داریم.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد:مصوبه ای در این راستا به تصویب رسید و باعث شد که سهیم کردن کارگران در سود کارخانه تغییر کرده و جایگزین پاداش نوروزی کارگران شود.
صالحی درباره حق بهره وری کارگران نیز گفت:در حال حاضر حق بهره وری در کارخانه ها وجود دارد و هرکسی بخواهد بهره وری ایجاد کند و پاداش به کارگرانش بدهد از وزارت کار مجوز می گیرد و یک برنامه مشخصی است که کارفرما در قبال بهره وری از بیمه معاف می شود.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در قانون کار بحث ایجاد بهره وری دیده شده و کارفرما می تواند از وزارت کار مجوز بگیرد و در قالب پیمان دسته جمعی با کارگرانش قرارداد امضا کند.در پیمان دسته جمعی همه کارگران یکجا با کارفرما قرارداد می بندند و نسبت به یکدیگر متعهد می شوند.این قرارداد تولید را تکان می دهد و کارخانه را متحول می کند
به گفته صالحی علیرغم آنکه در قانون کار پیمان‌های دسته جمعی پیش بینی شده ولی انعقاد این نوع قرارداد در کشور به ندرت دیده می شود.
وی ادامه داد: در پیمان دسته جمعی کارگران داخل کارخانه جمع می شوند و نماینده کارگران با کارفرما درباره حقوق و مزایا صحبت می کند و قرارداد بین کارفرما و تمام کارگران تنظیم می شود که غیر از قرارداد انفرادی است که هر کارگر با کارفرما می بندد و بعد از تنظیم قرارداد به تایید وزارت کار می رسد و سه جانبه می شود.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: قانون کار این ظرفیت را دارد که می گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد و کسی هم به آن کاری ندارد؛ لذا توصیه ما بیشتر روی پیمان دسته جمعی است.
انتهای پیام

انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com