رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: بیش از ۵۰ درصد از مدیران گزارش می‌کنند که احساس فرسودگی شغلی می‌کنند. هدایت کارکنان در خلال دوران کرونا و پیامدهای آن، سه نشانه فرسودگی شغلی را تشدید کرده است: خستگی، بدبینی، و فقدان موفقیت‌های حرفه‌ای.

اگر مسئولیت یک مدیر میانی را بر عهده دارید که دچار فرسودگی شغلی شده است، چگونه می‌توانید به این موضوع رسیدگی کنید؟

نخست، کار او را به معنای بزرگتر و هدف بزرگی که دنبال می‌کند گره بزنید. در مورد آنچه که برای او اهمیت بیشتری دارد صحبت کنید و کارش را به آن انگیزه‌ها متصل کنید. بعد، بر یادگیری و توسعه تمرکز کنید. پروژه‌های جدید و هیجان‌انگیز را به او محول کنید، در مورد آنچه برای دستیابی به اهدافش نیاز است گفتگو کنید و در مورد مسیرهای شغلی بالقوه در شرکت بصورت شفاف توضیح دهید. به حمایت از کار منعطف ادامه دهید تا به چنین مدیرانی در برنامه‌هایشان احساس توانمندی بدهد و به کاهش احساس خستگی یا وابستگی‌شان کمک کند. در نهایت، یک محیط امن از نظر روانی ایجاد کنید که در آن این کارمندان در وهله نخست احساس راحتی کنند تا در مورد فرسودگی شغلی خود صحبت کنند – و آنها را تشویق کنید تا هرگونه اقدامات خودمراقبتی را که ممکن است به بهبود آنها کمک کند، اتخاذ کنند.

منبع: HBR

نویسنده: داون کینگ‌هوفر

مترجم: شادی آذری حمیدیان

اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اگر مدیر میانی‌تان دچار فرسودگی شغلی شد، چه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com