رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
حداقل حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲ با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، از تغییرات مربوط به حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده این است که پاداش بازنشستگی در ازای ۳۰ سال خدمت حداکثر ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است. حداقل حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۲ نیز با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در اینفوگرافی زیر، جزئیات حقوق بازنشستگان دولت در سال آینده را ببینید.

اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲ | حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟

اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اینفوگرافیک| صفر تا صد افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1402| حق اولاد و کمک‌هزینه عائله مندی چقدر شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com