رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
  داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان آذر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۵۳.۵۶ درصد افراد حقوق‌بگیر و بازنشسته تحت پوشش این صندوق در مجموع مدرک دانشگاهی در مقاطع فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری دارند.

Hamshahri Online

The online version of the Iranian daily Hamshahri

ISSN 1735-6393

Feb 25, 2023
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱

اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اینفوگرافیک | چند درصد از حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی مدرک دانشگاهی دارند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com