رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سخنگوی دولت گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها پلکانی است. افزایش پلکانی حقوق به عدالت نزدیک است. بودجه هنوز در مرحله بررسی شورای نگهبان است می توانیم شاهد تغییر در این زمینه باشیم. نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین بوده است.

سخنگوی دولت گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها پلکانی است. افزایش پلکانی حقوق به عدالت نزدیک است. بودجه هنوز در مرحله بررسی شورای نگهبان است می توانیم شاهد تغییر در این زمینه باشیم. نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین بوده است.

بهادری جهرمی

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ویدئو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ببینید | جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی | این روش به عدالت نزدیک است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com