رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: میانگین حقوق معلمان از ۱۰.۵ میلیون پس از رتبه‌بندی به ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: میانگین حقوق معلمان از ۱۰.۵ میلیون پس از رتبه‌بندی به ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است.

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ویدئو

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ببینید |‌ خبر خوش سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معلمان پس از رتبه‌بندی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com