رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: فرسودگی شغلی یک موضوع مدیریتی و سازمانی است نه فردی. فرسودگی شغلی اغلب اوقات، بر اثر قطع ارتباط بین آنچه یک کارمند نیاز دارد و آنچه کارفرمای او ارائه می‌کند، ایجاد می‌شود. نخستین گام برای رسیدگی به مشکل این است که بفهمید چه چیزی باعث آن شده است. اگر احساس فرسودگی می‌کنید، در نظر بگیرید که کدام یک از ناهمخوانی‌های زیر ممکن است هسته اصلی این موضوع باشد.

  • ناهمخوانی در حجم کار، اغلب شامل تقاضاهای بالا و منابع ناکافی برای انجام موفقیت‌آمیز آنهاست- برای مثال، کمبود زمان، کارکنان، اطلاعات یا تجهیزات.
  • ناهمخوانی در کنترل، زمانی اتفاق می‌افتد که شما استقلال کافی برای انجام کار خود را به خوبی نداشته باشید.
  • ناهمخوانی در پاداش به این معنی است که کار خوب شما شناسایی، جبران یا باعث ایجاد فرصت‌های مناسب برای شما نمی‌شود.
  • ناهمخوانی اجتماعی در یک محل کار مسموم – جایی که بی‌ادبی، قلدری، یا آزار و اذیت گسترده  به جای اعتماد متقابل، احترام و حمایت وجود دارد- بسیار شدید است.
  • ناهمخوانی در انصاف به معنای تبعیض و رفتار ناعادلانه است.
  • ناهمخوانی در ارزش‌ها زمانی رخ می‌دهد که قطب‌نمای اخلاقی و اخلاق شما در جهتی متفاوت از مسیر سازمان شما باشد.

منبع: HBR

نویسنده: مارلو لاینز

مترجم: شادی آذری حمیدیان

برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

برای رفع فرسودگی شغلی خود، علت آن را شناسایی کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com