رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۸ میلیون نفر مجبور به فرار از خانه‌های خود و پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی برای یافتن کار بودند.

برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، در هفته گذشته برنامه اقدام مشترک (۲۰۲۳-۲۰۲۵ میلادی) با شش مجموعه رایزنی منطقه‌ای بین سازمانی، اولویت‌های سازمان‌ها و نهادهایی مثل سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را برای پیشبرد توسعه بازار کار جهانی تعیین کرد. 

در این نشست در ارتباط با بحث بسیار پردامنه و مهم جابه‌جایی اجباری نیروی کار نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

بر اساس گزارش سالانه UNHCR (یا همان آژانس پناهندگان سازمان ملل) در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۸ میلیون نفر مجبور به فرار از خانه‌های خود و پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی برای یافتن کار و زنده ماندن بودند. با توجه به اینکه ۶۷ درصد از آن‌هایی که در موقعیت‌های طولانی آواره شده‌اند، برای ارتقای حقوق، کرامت انسانی و اتکا به خود و دستیابی به عدالت اجتماعی، کار قابل تحمل و صلح، به بازار کار جهانی از طریق مهاجرت متصل شدند، مدیریت این جمعیت اهمیت بسزایی دارد. 

سازمان جهانی کار از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۱۹ در حمایت از کارگران پناهنده فعال بوده است. سازمان جهانی کار با حمایت بیشتر از کارگرانی که تحت تأثیر جابجایی اجباری قرار گرفته‌اند، اصول راهنمای دسترسی پناهندگان و سایر آوارگان اجباری به بازار کار را سال ۲۰۱۶ و توصیه‌نامه مهاجرت شماره ۲۰۵ را به تصویب رساند.

 در سال ۲۰۱۷ توافق نامه‌ای توسط سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای گسترش همکاری دیرینه آن‌ها برای ایجاد راه‌حل‌های مستمر برای بهبود وضعیت پناهندگان، سایر آوارگان اجباری و بهبود شرایط میزبانی در جوامع میزبان امضا شد. 

این سومین کنفرانس برنامه اقدام مشترک (JAP) با مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ با سه هدف تقویت‌کننده حمایت از کار شایسته برای کارگران مهاجر و پناهنده است که توسط نهادهای مهم بین‌المللی برگزار می‌شود. 

همچنین پیش از برگزاری دومین مجمع جهانی پناهندگان در دسامبر ۲۰۲۳، یک نشست مشترک در سطح بالا در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد تا در مورد گام‌های ملموس و فوری برای اجرای این برنامه اقدام بحث شود.

انتهای پیام/

برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

برنامه سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ساماندهی کارگران آواره/ ضرورت مدیریت ۱۰۸ میلیون مهاجر اجباری
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com