رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
این مطلب از «» بازنشر شده است.
اعضای هیات مدیره و بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران مشخص شدند.

برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند

محمدرضا تاجیک در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: این انتخابات پنجشنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پرشور اعضای مجمع در مجتمع نگین تامین اجتماعی و با حق رای ۳۰۳ نفر در تهران برگزار شد. 

وی اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی را به شرح زیر اعلام کرد: 

اعضای اصلی هیات مدیره بخش صنعت

۱- سیدمحمد یاراحمدیان ۲۹۱ رای

۲-علی محمد عزیزی ۲۵۸ رای

۳-سیدابراهیم اسلامی ۲۵۵ رای

۴-بیت اله حسینی زاده ۲۵۱ رای

۵-محمدحسن ندرلو ۲۲۴ رای

۶- وحید جوادی ۱۸۸ رای

اعضای علی البدل بخش صنعت: 

۱-محمدباقر متانی ۱۰۸ رای

۲-نادعلی ابراهیمی ۱۶ رای

۳-اکبر خضری‌پور ۴ رای

اعضای اصلی هیات مدیره بخش حرفه 

۱-محمدرضا تاجیک ۲۵۹ رای

۲-علی قنبری عدیوی ۲۵۷ رای

۳-مجید فیروزآبادی ۲۵۷ رای

۴-سیداحمد موسوی ۲۵۱ رای 

۵-بهروز دهخواری۱۸۹ رای 

اعضای علی البدل بخش حرفه: 

۱-الیاس شاهوردی ۹۸ رای

۲-سعید کوچعلی ۲۶ رای

بازرسان اصلی: 

۱-حمید امام قلی تبار ۲۵۳ رای

۲، -محمدحسن میرشمسی ۱۹۱ رای

بازرسان علی البدل: 

۱-علی ولی زاده ۱۰۸ رای

۲–صابر برومند ۹ رای

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری سه تشکل عالی قانونی کارگری در کشور هستند.

مجمع1

انتهای پیام/

برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

برگزاری انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگری/ اعضای هیات مدیره مشخص شدند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com