رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کارجویانی که در سه دهک اول درآمدی قرار دارند و تحت پوشش نهادهای حمایت نیستند، با ثبت‌نام در سامانه مشوق و پس از استعلام‌ها، از حمایت دولت با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت یکسال بهره‌مند می‌شوند.

بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی

به گزارش ایلنا، حسب تصمیم هیأت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، در نظر دارد طرح پرداخت حق بیمه بیکاران به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را اجرا کند.

طبق این گزارش، کارجویانی که در سه دهک اول درآمدی قرار دارند و تحت پوشش نهادهای حمایت نیستند، با ثبت‌نام در سامانه moshavegh.mcls.gov.ir و پس از استعلام از سامانه رفاه ایرانیان و احراز شرایط، در صورت جذب و اشتغال در بنگاه اقتصادی (بخش‌های خصوصی و تعاونی) از حمایت دولت با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت یکسال بهره‌مند خواهند شد.

 

انتهای پیام/

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
بسته حمایتی برای پرداخت حق بیمه بیکاران به واحدهای اقتصادی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com