رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
عضو کارگری شورایعالی کار:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
علی خدایی از تاخیر دولت در برگزاری جلسات مزدی انتقاد کرد.

تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، به روزهای پایانی بهمن رسیدیم اما خبری از نشست مزدی شورایعالی کار نیست؛ کارگروه مزد نیز هنوز محاسبات سبد معیشت را به نتیجه نرسانده. علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با انتقاد از این تاخیر می‌گوید: هنوز تاریخ جلسه مزدی اعلام نشده و دعوتنامه به دست گروه کارگری نرسیده.

او ادامه می‌دهد: جدا از موضوع دستمزد، قرار بود ۲۸ هر ماه جلسات عادی شورایعالی کار برگزار شود و درصورت تعطیل بودن این روز، در اولین روز کاری بعد از آن نشست باشد؛ در مورد دستمزد اما باید خیلی پیش از این نشست‌ رسمی برگزار می‌شد و مذاکرات کلید می‌خورد اما متاسفانه هنوز دولت هیچ اقدامی نکرده و وزارت کار دعوتنامه‌ برای ما نفرستاده.

به گفته‌ی خدایی، تعلل دولت در بحث دستمزد ۱۴۰۲، جای انتقاد بسیار دارد؛ کارگروه مزد نیز خیلی دیر کار خود را آغاز کرده، قطعاً باید به کار سرعت بدهند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: باید پیش از این وارد مذاکرات جدی دستمزد سال بعد می‌شدیم اما باید تاکید کنم اگر احیاناً تصور می‌کنند گروه کارگری به خاطر بهانه‌هایی مثل کمبود وقت یا برگزار نشدن جلسه‌ها، با اعداد و ارقام دولتی‌ها و کارفرمایان موافقت می‌کند، در اشتباهند؛ ما بدون بررسی دقیق و محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم.

خدایی در پایان اضافه می‌کند: اگر تا اواسط اسفند رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد محاسبه و به شورایعالی کار ارجاع شد که هیچ، وگرنه گروه کارگری سبد معیشت مستقل خود را منتشر و روی آن پافشاری خواهد کرد؛ این مساله را دولتی‌ها جدی بگیرند که بر سر دستمزد کارگران در این شرایط بد اقتصادی، حاضر به سازش نیستیم و کوتاه نمی‌آییم؛ بایستی حتماً قانون اجرایی شود.

انتهای پیام/

عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

عضو کارگری شورایعالی کار:
تاخیر در برگزاری جلسات مزدی/ بدون محاسبه‌ی دقیق سبد معیشت هرگز به مزد ورود نمی‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com