رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک فعال حوزه کار تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی را مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران در هفته کارگر برشمرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و تسهیل حضور آنها در شوراها و مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر تاکید کرد.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید کشور اظهار کرد: مطالبات جامعه کارگری هر سال تکرار می‌شود و کمترین توقع و انتظار این است که این مطالبات انباشته و تکرار مکرات شنیده و به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: سال گذشته جامعه کارگری در مراسم هفته کارگر یکی از اصلی ترین مطالبات خود را بحث امنیت شغلی بیان کرد و رئیس جمهوری نیز در این دیدار دستور پیگیری دادند. امسال هفته کارگر دیگری را شاهدیم و کارگران می خواهند بدانند که در راستای پیگیری امنیت شغلی و قراردادها چه اقداماتی صورت گرفته است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: امسال کارگران نسبت به سال گذشته یک دغدغه دیگر هم در کنار امنیت شغلی داشتند و آن بحث معیشت است.

چمنی توجه به ایمنی کار و تامین مسکن ارزان را از دیگر دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و  درعین حال ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری را از جمله مطالبات کارگران عنوان کرد و گفت: وجود تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری در ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه موثر است و باعث می‌شود مسایل و مشکلات کارگران رسیدگی و پیگیری شود. اگر تشکل‌های کارگری بدون هرگونه مداخله‌ای انتخاب شوند و به بیان مطالبات بپردازند به نفع کشور است و وزارت کار می‌تواند مسایل کارگران را جمع بندی و ساماندهی کند.

به گفته این فعال حوزه کار همچنان که در تعیین دستمزد به شکل سه جانبه عمل می‌شود و نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار می‌گیرد، باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری نیز به نحو شایسته استفاده و حضور آنها در شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم‌گیر را تسهیل کنیم.

انتهای پیام

تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com