رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
هونگبو بر اهمیت و نقش تعاونی‌ها و حمایت از این بخش مغفول مانده اقتصاد جهانی در عبور از بحران‌های اقتصادی و مشکلات روابط کار جهانی تاکید کرد.

تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، گیلبرت هونگبو (دبیرکل سازمان جهانی کار) بر اهمیت و نقش تعاونی‌ها و حمایت از این بخش مغفول مانده اقتصاد جهانی در عبور از بحران‌های اقتصادی و مشکلات روابط کار جهانی تاکید کرد. 

وی در یک سخنرانی با موضوع «تقویت قدرت تعاونی‌ها؛ ایجاد اجتماعات فراگیر، پویا و انعطاف‌پذیر» بر نقش بخش تعاون در عبور بسیاری از کشورها از بحران‌های اقتصادی و کمک به توسعه عدالت اجتماعی تاکید کرد. 

گیلبرت. هونگبو بر نقش حیاتی تعاونی‌ها در توسعه پایدار، کاهش فقر، و ایجاد جوامع فراگیر تاکید و بر ضرورت گسترش این شکل از فعالیت اقتصادی که به کارگران فرصت درآمد بیشتر و رشد انعطاف‌پذیر و پویا می‌دهد، صحه گذاشت. 

دبیرکل سازمان جهانی کار تاکید کرد: تعاونی‌ها در مواقع بحران بالقوگی و پتانسیلی عظیم برای کمک به ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی دارند. 

وی تصریح کرد: تعاونی‌ها در کشورهای توسعه یافته پیشرو بیش از کشورهای درحال توسعه و ضعیف‌تر مدنظر قرار دارند که این رابطه اتفاقا باید برعکس باشد و با اقتصاد تعاونی بتوان بر فقر و عقب‌ماندگی و ضعف در نظام روابط کار غلبه کرد.

 

انتهای پیام/

تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تاکید ویژه دبیرکل سازمان جهانی کار بر تقویت اقتصاد تعاونی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com