رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
اولیا علی‌بیگی:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در یکصد و یازدهمین اجلاس بین المللی کار گفت: از همه عالیجنابان به ویژه رهبران سازمان بین المللی کار تقاضا دارم برای رفع تحریم‌های ظالمانه که کارگران کشور متبوع من را هدف قرار داده است، اقدامات عملی و شایسته‌ای را به عمل آورند.

تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن صحبت‌های اولیا علی‌بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و سرپرست گروه کارگری ایران) در یکصدو یازدهمین اجلاس بین المللی کار، در اجلاس بین المللی کار به شرح زیر است: 

«نمایندگان عالی مقام کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها

لازم می‌دانم به نمایندگی از کارگران عزیز کشورم جمهوری اسلامی ایران از زحمات دبیر خانه و مدیر کل محترم سازمان بین المللی کار در تهیه اسناد ارزشمند و برگزاری شکوهمند یکصد و یازدهمین اجلاس و همچنین از حضور و مشارکت شرکای اجتماعی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. 

جناب رئیس، خانم‌ها و آقایان

دستور کار قرار گرفتن موضوعات مهمی از قبیل هدف استرتژیک حمایت اجتماعی، محیط کار ایمن و سالم، کارآموزی با کیفیت والغاء مقاوله نامه‌ها، پروتکل‌ها و توصیه نامه‌های فاقد اثر بخشی نشان از تدبیر و دوراندیشی رهبران سازمان با هدف عبور دادن تمامی کشورهای عضو از یک اقتصاد سنتی با ارزش افزوده کم به سمت اقتصادهای دانش بنیان با ارزش افزوده بالا و حفظ پایبندی به شرایط حساس زیست محیطی است. 

اعجاز نوآوری در ظهور و توسعه اقتصادهای دانش بنیان، بازار کار اکثر کشورها از جمله کشور متبوع من را به شدت تحت تاثیر قرار داده به نحوی که آموزشهای کار آموزی و مهارتی ارائه شده توسط بنگاه‌ها با مهارتهای مورد نیاز اقتصادهای دانش بنیان همخوانی ندارد. 

بر این اساس ضرورت دارد تا ilo با توسعه و ترویج همکاری‌های فنی خصوصاً از نوع جدید به کمک دولت‌ها به ویژه کشورهای در حال توسعه شتافته و با ایجاد تحولی بنیادین در رفع این نیازهای کلیدی گام‌های موثری را بردارد. 

خانم‌ها و آقایان

دستیابی کارگران به مولفه‌های کار شایسته، امنیت شغلی و برقراری عدالت اجتماعی امحاء بیماری‌های شغلی و دستمزد عادلانه برای برنامه ریزی و بهره مندی از یک زندگی آبرومندانه و بدون اضطراب که از اصول اساسی حقوق بنیادین کار است وظیفه دولت‌ها و کارفرمایان و حق مسلم کارگران عزیز میباشد بنابراین از مدیرکل محترم سازمان بین المللی کار تقاضا دارم با تاکید بر اصول حقوق اساسی کار از طریق گفتگوی‌های اجتماعی وسه جانبه گرایی و دستیابی به عدالت اجتماعی مبتنی بر ارزشهای اساسی کرامت انسانی برای حمایت بیشتر از کارگران، سیاستی را اتخاذ فرمایند تا دولت‌ها توجه جدی بر اجرای دقیق این اهداف استراتژیک که از مبانی اساسی حقوق بنیادین کار می‌باشد توصیه نموده تا گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی تنظیم عادلانه روابط کار میان کارگران و کارفرمایان فراهم گردد. 

در پایان توجه همگان را به شعری از شاعر بزرگ ایرانی سعدی علیه رحمه معطوف می‌نمایم که به زیبایی می‌فرمایند

بنی آدم اعضاء یکدیگرند، که در آفرینش زیک گوهرند

و من بر این باورم که تمام انسانها بدون توجه به نژاد و ملیت باید نسبت به همدیگر احساس مسئولیت نموده و برای برقراری عدالت اجتماعی و زندگی با کیفیت در کنار هم تلاش کنند اما متاسفانه تحریمهای ناجوانمردانه و یکجانبه آمریکا وعدم پایبندی آنان به توافقات و تعهدات برجام موجب از بین رفتن فرصتهای سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید گردیده است و به همین دلیل کیفیت زندگی و معیشت کارگران عزیز کشورم را سخت و دشوار کرده است. 

لذا از همه عالی جنابان به ویژه رهبران سازمان بین المللی کار تقاضا دارم برای رفع تحریم‌های ظالمانه که کارگران کشور متبوع من را هدف قرار داده است اقدامات عملی و شایسته‌ای را به عمل آورند. آرزو می‌کنم صلح و دوستی که زمینه ساز عدالت اجتماعی است در سراسر جهان حاکم گردد و همه انسانها بدون توجه به نژاد و ملیت از حق یکسان برخوردار گردند».

انتهای پیام/

اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اولیا علی‌بیگی:
تحریم‌های ظالمانه، کارگران کشور ما را هدف قرار داده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com