رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
با حضور خانیکی و میدری؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر همیشه تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل کارگران را برگزار می‌کند.

تحولات اقتصادی - اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود

به گزارش ایلنا، هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، احمد میدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نوح منوری جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه، حسن صادقی رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری، علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار و مریم سنجری رئیس شورای اسلامی کار و کارگر نمونه در این نشست سخنرانی خواهنمد کرد. 

این نشست، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر به نشانی خیابان طالقانی، بعد ازتقاطع ولی عصر، روبه‌روی بورس کالا پلاک ۴۴۰ برگزار می‌شود. 

لینک ورود به این جلسه از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات:

https://www.skyroom.online/ch/irancsca/office

لینک ورود به جلسه مرکز علمی کاربردی خانه کارگر:

http://skyroom.online/ch/khanehkargar/neshaste-tahavolate-ejtemaei-eghtesadi-va-masaele-karegari

انتهای پیام/

با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

با حضور خانیکی و میدری؛
تحولات اقتصادی – اجتماعی و مسائل کارگران بررسی می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com