رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
هیئت دولت، افزایشِ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را تصویب کرد.

تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه‌ی امروزهیئت دولت (چهارشنبه، ۱۶ فروردین) بررسی و رقم ۹۰۰هزار تومانِ تعیین شده در شورایعالی کار تصویب شد. 

گفتنی است، حق مسکن جزو مزایایی است که رقم آن از سوی شورایعالی کار پیشنهاد می‌شود و برای اجرایی شدن باید حتما به تصویب هیئت دولت برسد.

 

 

 

انتهای پیام/

تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com