رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
ضوابط وشرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی مرتبط با دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، یکی از مشاغل غیر دولتی که تحت نظارت بخش دولتی قرار دارد، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فعالیت آنها نظارت داشته و میزان حق الزحمه این دفاتر همه ساله از سوی وزارت کار اعلام می‌شود.

بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ هیات وزیران نرخ فعالیت کاریابی‌های داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. این مصوبه به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره دو ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی فاقد پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ به تصویب رسید و آن زمان دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار اعلام کرد که دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابی‌ها را پس از تصویب هیات مرکزی و مشخص شدن تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق جهت اجرا به ادارات کل استان‌ها ابلاغ می‌کند.

در جلسه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی مرتبط با دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال جاری توسط هیات مرکزی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی کاریابی‌ها به تصویب رسید و از سوی مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار به مدیران کل اجرایی استان ها جهت اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس تعرفه ثبت نام کارجو در کاریابی غیردولتی خارجی یا سامانه مورد تایید وزارت کار برابر با ۱۰۰ هزار تومان است و در صورتی که کارجو رأسا در سامانه مورد تایید وزارت کار ثبت نام کند دفاتر کاریابی مجاز به اخذ تعرفه ثبت نام نیستند.

تعرفه ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ روادید و ویزای کار به متقاضیان کار در کشور نیرو پذیر و انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی برابر با ۵۰۰ هزار تومان است.حق الزحمه مربوط به اخذ روادید کار برای متقاضی و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری و اشتغال حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است و نحوه وصول آن از کارجو به این شرح است:

– مرحله اول ۲۵ درصد در هنگام انعقاد قرارداد

– مرحله دوم ۵۰ درصد همزمان با موافقت رسمی و مکتوب سفارت کشور نیرو پذیر برای صدور روادید کار

– مرحله سوم ۲۵ درصد در زمان اعزام و معرفی به کارفرمای خارجی جهت بکارگیری

در صورت شناسایی و اعلام فرصت های شغلی مورد نیاز در کشورهای نیرو پذیر از سوی وزارت کار نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی است.

نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری یا فریلنسری خارج از کشور به کارجویان حداکثر معادل پنج درصد مبلغ قرارداد کاری است.دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی موظفند در قبال دریافت هرگونه وجه از کارت خوان برای هر خدمت رسید جداگانه ارائه کنند

در خصوص دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی نیز این کاریابی‌ها می‌توانند بابت ارائه خدمات به کارجو تا سقف حداکثر دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از کارجو دریافت کنند.

تعرفه ارائه خدمات مشاوره‌ای شامل سنجش شایستگی‌ها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعدادها و ظرفیت‌های نیروی کار جدید برابر با ۳۰۰ هزار تومان و تعرفه تنظیم کارنامه حرفه‌ای و تخصصی بر اساس درخواست کارجو برابر با ۱۰۰ هزار تومان است.

حق الزحمه به کارگیری یک ساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار حداکثر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی می‌توانند بابت تهیه و انتشار آگهی شغلی و انجام مصاحبه های تخصصی شغلی برای کارفرمایان به صورت توافقی در چهارچوب تعرفه اشاره شده از کارفرما حق الزحمه دریافت کنند.

دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی می‌توانند در خصوص مشاغل روزمزد و ساختمانی پنج درصد دستمزد روزانه دریافتی کارجو را بابت اشتغال و به کارگیری به عنوان حق الزحمه دریافت کنند.

ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه کاریابی داخلی

ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه کاریابی خارجی

انتهای پیام

تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تعرفه خدمات کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com