رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرتضوی:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات کارشناسی مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است.

تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است

به گزارش ایلنا، سید صولت مرتضوی گفت: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است. باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت کار برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، اظهار داشت: راهکارهای مناسبی برای کارگران به خصوص کارگران متأهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.

به گفته مرتضوی، کارگاه‌ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس نیاز کارخانه‌ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد، تصریح کرد: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم.

انتهای پیام/

مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرتضوی:
تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در مرحله کارشناسی است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com