رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
امروز عصر نشست شورایعالی کار برگزار می‌شود این در حالیست که هنوز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین نشده است.

تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام اعضای کارگری شورایعالی کار، امروز عصر راس ساعت ۱۸، نشست شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

علیرغم اینکه نمایندگان دولت قول داده بودند قبل از نشست امروز نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود، چنین اتفاقی نیفتاده است. اعضای کارگری کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار از عدم دستیابی به توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان خبر می‌دهند و می‌گویند: متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم بر سر اعداد و ارقم به توافق برسیم.

اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کرده‌اند تا سبد معیشت محاسبه نشود، مذاکرات مزدی روی ریل نخواهد افتاد و در مورد درصد افزایش چانه‌زنی نخواهند کرد؛ وزیر کار اما روز گذشته در جمع خبرنگاران از احتمال بالای تعیین دستمزد در نشست امروز (دوشنبه) خبر داد و گفت: اگر تصمیم گیری براساس اجماع ممکن نباشد، براساس اکثریت آرا تصمیم می‌گیریم.

این اظهارات موجب نگرانی کارگران شده است؛ کارگران می‌گویند: باید نظر و رای اعضای کارگری حتما جلب شود؛ نمایندگان دولت و کارفرمایان نباید بدون رسیدن به اجماع با کارگران، افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را تعیین کنند.

انتهای پیام/

تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تعیین دستمزد ۱۴۰۲ بدون اجماع؟/ کمیته دستمزد بازهم ناموفق، نرخ سبد معیشت تعیین نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com