رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رییس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان شبستر از واکنش خانه کارگر در خصوص تعیین حقوق کارگران از سوی شورایعالی کار قدردانی کرد.

تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل زمانلو با اشاره به بیانیه اخیر خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در زمینه ابطال دستمنزد ۱۴۰۲، اظهار داشت: بیانیه خانه کارگر در ارتباط با تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ محترمانه و قانونمند صادر شده است.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی؛ با بیان اینکه چون دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار برخلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، معیار افزایش حقوق کارگران بازنشسته نیز قرار می‌گیرد، اجحافی بزرگ در جهت تضییع حقوق کارگران بازنشسته است، گفت: در این زمینه لازم است هر تشکلی از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و بخصوص کانون عالی کارگران بازنشسته کشور که خود را موظف به دفاع از حقوق قشر کارگران شاغل و بازنشسته می‌دانند، برای ابطال مصوبه شورایعالی کار که مغایر و برخلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار است، اقدام کنند که این حرکت آن‌ها به منزله عمل به وظیفه قانونی و شرعی امر به معروفِ مجریان امور به اجرای صحیح قوانین مدون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

وی افزود: تشکل‌های کارگران شاغل و بازنشسته بایستی با ارایه دادخواست به دیوان عدالت اداری و همچنین یاری گرفتن از نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تطبیق قوانین و کمیسیون اجتماعی، بستر لازم را برای ابطال این مصوبه شورایعالی کار فراهم آورند.

به گفته وی؛ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۱ اعلامی بانک مرکزی و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تمامی تشکل‌های کارگری به صورت قانونمند برای ابطال دستمزد اقدام کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com