رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک هزا رو ۷۹۴ فقره بازرسی از واحد‌های تولیدی مازندران انجام شده است.

به گزارش خبرنگاربازارکار ، محسن خالقی سرپرست معاونت ارزیابی انطباق استاندارد مازندران گفت: یک هزا رو ۷۹۴ فقره بازرسی و ۲۵۳۵ نمونه برداری از واحد‌های تولیدی در استان از ابتدای امسال تاکنون انجام شده است.
او افزود:به استناد ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان استاندارد مجاز هستند به محل‌های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا‌ها و یا خدمات مشمول استاندار‌های اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
خالقی گفت: هموطنان می‌توانند برای اطمینان از استاندارد بودن کالا‌های تولیدی، کد زیر علامت استاندارد روی کالا را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند و تمام اطلاعات در رابطه با کالا را از طریق پیامک دریافت کنند.

تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تولیدی‌ها زیر ذره بین استاندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com