رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزارت کار قصد دارد نسبت به برگزاری آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری اقدام کند.

ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و جهاد دانشگاهی نسبت به برگزاری آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری اقدام کند. 

داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به وب گاه موسسه کار و تامین اجتماعی به نشانی www.Lssi.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ و به شیوه قلم کاغذی منحصرا در واحدها و مراکز آزمون جهاد دانشگاهی شهر تهران برگزار می‌گردد.

 

انتهای پیام/

ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ثبت‌نام آزمون متقاضیان تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری+لینک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com