رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
زارع، سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جزئیات افزایش میزان حقوق توضیح داد.

به گزارش همشهری آنلاین، زارع گفت: ضریب افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر ۲۰ درصد افزایش یافت. کف حقوق ۱۰ میلیون تومان و سقف خالص پرداختی حقوق ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.

کف حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان و سربازان نیز در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور و کسانی که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند و مجرد هستند ۷۵ درصد پایور و متاهلان بدون فرزند ۹۰ درصد پایور دریافتی خواهند داشت.

دریافت مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) ۳۰ درصد افزایش یافت.

صحبت های زارع را در ویدئو ببینید.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و کارگران | کف حقوق بازنشستگان اعلام شد | حقوق سربازان چند درصد زیاد شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com