رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا ۲۸ اسفند موکول شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه شورای عالی کار امروز هم با حضور شرکای اجتماعی از ساعاتی پیش کار خود را آغاز کرد اما با وجود چانه‌زنی‌ها برای دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون تعیین دستمزد پایان یافت.

اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه‌های سبد معیشت است.

جلسه بعدی شورای عالی کار به فردا دوشنبه ۲۸ اسفند ساعت ۲ موکول شد. چرا که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسیدند.

جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت | دستمزد کارگران فردا مشخص می شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com