رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
آرمین خوشوقتی گفت: متاسفانه در تنظیم دستورالعمل‌ها و قوانین، جای خالی یکپارچه‌نگری و همسویی احساس می‌شود؛ امیدواریم در این رابطه توضیح بدهند و اگر هیچ توضیح قانع‌کننده‌ و راهکار جایگزینی ندارند آن مرخصی دو هفته‌ایِ پدران را برگردانند.

حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد گاها در تصویب برخی قوانین، به نوعی قصد ناامید کردن کارکنان و کارگران را دارند یا اینکه درایت کافی وجود ندارد. یکی از این بی‌درایتی‌ها در تنظیم قوانین فرزندآوری دیده می‌شود.

او اضافه کرد: در خرداد ماه ۱۳۹۲ قانون تنظیم جمعیت و خانواده به موجب یک ماده واحده اصلاح شد؛ در تبصره ۲ این ماده واحده، علاوه بر افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه، مقرر شده بود همسر این مادر یا پدر فرزند نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار شود و بار مالی این مرخصی برعهده کارفرما قرار ‌گرفت.

وی افزود: از سال ۹۲ که این قانون تصویب شد، به آرامی در کارگاه‌های مشمول قانون کار تسری یافت و استفاده شد به گونه‌ای که پدران از زمان تولد فرزند، دو هفته مرخصی تشویقی داشتند؛ اما متاسفانه در آبان ۱۴۰۰ به اسمِ «جوانی جمعیت» و حمایت از فرزندآوری که جزو سیاست‌های کلی کشور است، قانونی به نامِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید. در کمال ناباوری، در ماده ۷۳ این قانون به اسم حمایت از جوانی جمعیت، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ و الحاقات بعدی آن که یکی از آن‌ها اصلاحیه‌ی مصوب ۹۲  بود را نسخ کردند و در نتیجه، به دلیل بی‌اطلاعی و ناهماهنگی، مرخصی تشویقی پدران حذف شده است.

به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، این نوع برخورد با مسائل موجب تحیر است، به اسم حمایت از جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، مرخصی تشویقی پدران را حذف می‌کنند!

خوشوقتی با بیان اینکه «اگر حمایت از جوانی جمعیت یک سیاست کلی و راهبردی‌ست همه اقدامات باید در راستای آن تنظیم شود» ادامه داد: نباید به شعار و حرف اکتفا کنیم و بگوییم فرزند بیاورید اما مرخصی تشویقی دوهفته‌ایِ مشمولان قانون کار را بعد از ده سال اجرا برداریم! این رویکرد، تضعیف مشوق‌های فرزندآوری است و معنای حمایت نمی‌دهد.

او می‌افزاید: در ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اینطور گفته شده که به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نسخ می‌گردد که یکی از این اصلاحات، ماده واحده قانون تنظیم خانواده مصوب بیست خرداد ۹۲ بوده که در تبصره ۲ آن، به همسران مادران در بخش خصوصی دو هفته مرخصی تشویقی اعطا شده؛ باید پرسید اگر هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، چرا این مرخصی را حذف کردید و اگر نیست، چرا شعارش را می‌دهید؛ به راستی نمی‌شد یکبار این الحاقات را می‌خواندند و مرخصی را در قانون جدید تکرار می‌کردند؟

این کارشناس روابط کار نتیجه می‌گیرد: متاسفانه در تنظیم دستورالعمل‌ها و قوانین، جای خالی یکپارچه‌نگری و همسویی احساس می‌شود؛ امیدواریم در این رابطه توضیح بدهند و اگر هیچ توضیح قانع‌کننده‌ و راهکار جایگزینی ندارند آن مرخصی دو هفته‌ایِ پدران را برگردانند.

انتهای پیام/

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

یک کارشناس حقوقی مطرح کرد:
حذف مرخصی دو هفته‌ای پدران در بخش خصوصی/ «فرزندآوری» با شعار ممکن نمی‌شود!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com