رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود

به گزارش ایلنا، سیدصولت مرتضوی اظهار کرد: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین‌ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته گفت: مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند.

مبلغ کمک هزینه مسکن سال گذشته از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین و از طریق وزارت کار به هیات وزیران ارسال شد. این مبلغ بعد از کش و قوس‌های فراوان در پایان بهار سال گذشته به تصویب رسید.

 

انتهای پیام/

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از همین ماه پرداخت می‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com