رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیرکل سازمان جهانی کار ILO، گیلبرت هونگبو، از قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد ارتقای مشارکت در اقتصاد اجتماعی برای توسعه پایدار، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) استقبال کرده است.

حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه سازمان جهانی کار، در این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در مورد اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار به تصویب رساند. 

دبیرکل سازمان جهانی کار ILO، گیلبرت هونگبو، از قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد ارتقای مشارکت در اقتصاد اجتماعی برای توسعه پایدار، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) استقبال کرده است. 

در بحث «مشارکت در اقتصاد اجتماعی» بر همکاری داوطلبانه و کمک متقابل دولت‌ها، و توزیع سود و دارایی تأکید می‌شود. اجزا و نهادهای این نوع مشارکت تعاونی در سطح اجتماعی شامل تعاونی‌ها، انجمن‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی همکاری متقابل، بنیادهای محلی اعم از خیریه‌ها و موسسات، نهادهای خودیاری و کلیه گروه‌های داوطلبانه هستند. 

قطعنامه سازمان ملل، با عنوان «ترویج اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار»، در روز سه شنبه این هفته ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ میلادی به تصویب رسید. این قطعنامه اقتصاد اجتماعی و مشارکتای را براساس اهداف بومی‌سازی شده توسعه پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر شکل کار مشارکتی (تعاونی) تاکید دارد. 

قطعنامه سازمان ملل به بحث کلی که در یکصد و دهمین کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۲۲ در مورد کار شایسته و تعاون برگزار شد، اشاره دارد. این نشست در سطح بالا، اولین جلسه از نوع خود در سیستم سازمان ملل متحد، منجر به تصویب قطعنامه‌ای در مورد کار شایسته و اقتصاد مشارکتی (تعاونی) توسط ۱۸۷ کشور عضو سازمان جهانی کار شد. 

قطعنامه جدید سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کند تا گزارشی را درباره اجرای قطعنامه با کمک گروه ویژه سازمان ملل در زمینه همبستگی اقتصادی و تعاون تهیه کند. ILO در سال ۲۰۱۳ گروهی ویژه را برای پیگیری توسعه پایدار و تعاون تأسیس کرد و در حال حاضر نایب رئیس آن کمیته دبیرکل فعلی سازمان جهانی کار است.

انتهای پیام/

حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

حمایت و استقبال سازمان جهانی کار از قطعنامه جدید سازمان ملل پیرامون تعاون و کار شایسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com