رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جنبش جهانی اتحادیه کارگری محکم در کنار کنگره ملی کارگران انگلیس و تمام کارگرانی که با تهدید از دست دادن این اساسی‌ترین حقوق مواجه هستند، می‌ایستد. قانون ضد اعتصاب یک قانون ضد کارگری است و باید متوقف شود.

حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این کنفدراسیون جهانی و نزدیک به سازمان جهانی کار از راهپیمایی کارگران انگلیس برای دفاع از حق اعتصاب در روز چهارشنبه یکم فوریه 2023 (فردا) استقبال کرد.

براساس این اطلاعیه، لایحه محدودسازی حق اعتصابات (موسوم به حفظ حداقل سطوح خدمات در زمان اعتصابات) که توسط حزب راستگرای محافظه کار انگلستان به مجلس روانه شده است، به این معنی است که حتی اگر کارگران به طور دموکراتیک به اعتصاب از پیش اعلام شده برای حقوق صنفی خویش دست بزنند، دولت می‌تواند آن‌ها را برای حفظ سطح حداقلی از خدمات مجبور به کار کرده و در صورت امتناع از کار اخراج شوند!

در حال حاضر حق اعتصاب در بسیاری از کشورهای مغرب زمین و دولت‌های توسعه یافته‌تر مورد هجمه قانونی دولت‌ها قرار گرفته است.

اووِن تودور (معاون دبیرکل ITUC) می‌گوید: جنبش جهانی اتحادیه کارگری محکم در کنار کنگره ملی کارگران انگلیس و تمام کارگرانی که با تهدید از دست دادن این اساسی‌ترین حقوق مواجه هستند، می‌ایستد. قانون ضد اعتصاب یک قانون ضد کارگری است و باید متوقف شود.

وی ادامه می‌دهد: این پیشنهاد اشتباه، غیرقابل اجرا است و ما معتقدیم که مغایر با تعهدات بریتانیا تحت قوانین بین‌المللی است.

بریتانیا در حال حاضر برخی از محدودکننده‌ترین قوانین جهان دموکراتیک در مورد حق اعتصاب را دارد. این امر آن را خارج از هنجارهای دموکراتیک و حقوق اساسی کارگران طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار یعنی ILO قرار می‌دهد.

فعالان کارگری می‌گویند: دولت بریتانیا به جای انتخاب راه‌های تنش‌زایی که فقط اوضاع را برای همه بدتر می‌کند، باید با اتحادیه‌های کارگری برای حل بحران‌های جدی هزینه‌های زندگی و مشکلات کارکنان مختلف بخش‌ها در بریتانیا همکاری کند.

کنگره ملی کارگران بریتانیا خواستار همبستگی بین‌المللی سایر تشکل‌های کارگری جهان برای حمایت از کمپین و روز اعتصابی خود شده است.

به همین منظور کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری طوماری را در فضای مجازی برای حمایت از این اعتصابات از سوی افراد مختلف تهیه کرده است.

انتهای پیام/

حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

حمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصابات انگلیس
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com