رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از سال آینده تمام قراردادها بین کارگران و کارفرمایان، یک ساله خواهد بود.

به گزارش همشهری آنلاین، رجایی گفت: یکی از مطالبات به حق نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی و دولتی، وجود شرکت‌های واسطه بین آن‌ها و کارفرمایان است. بسیاری از مردم اعتقاد دارند که، حق و حقوق آن‌ها به دلیل وجود شرکت‌های تامین نیرو، از بین می‌رود. تمام شرکت های تامین نیرو که واسطه بودن بین کارگران و کارفرمایان حذف می‌شوند.

او گفت: از سال آینده هیچ قرارداد حجمی نخواهیم داشت و تمام قراردادها یک ساله خواهد بود و به صورت مستقیم تمام افراد با ادارات و ارگان‌ها قرارداد می‌بندند. تمام نیروهایی که در نظام آموزشی هستند چه در آموزش و پرورش چه در وزارت بهداشت و درمان، شامل این قانون خواهند شد.

خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

خبر مهم درباره نحوه قرارداد کارگران در سال آینده | حداقل زمان قرارداد چند ماه می شود؟ | تکلیف شرکت های واسطه مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com