رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
این مطلب از «» بازنشر شده است.
پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور همه کارکنان شرکت، گوگل باعث شد کارکنانش نسبت به از دست دادن شغل خود احساس اضطراب کنند.

فردای اقتصاد: جلسات شرکت‌ها که در آن همه کارکنان حضور دارند و آزادانه پرسش های خود را از مدیریت مجموعه مطرح می‌کنند، معمولا جلسات پر تنشی هستند. اما این بار برای گوگل داستان فرق داشت. به جای آنکه چنین جلسه‌ای به مدیریت کمک کند تا ابهامات پرسنل برطرف شود و تنش‌ها و نگرانی ها کاسته شوند، این جلسه بر اضطراب کارکنان گوگل افزود. دلیل این بحران هم پاسخی بود که مدیرعامل به پرسش برخی از کارکنان داد. مدیر عامل گوگل در جلسه‌ این شرکت با حضور همه کارکنان، قول نداد که روند اخراج‌ها از راه نرسد. هیو لنگلی از نشریه اینسایدر در مورد جلسه پرتنش گوگل گزارش کرده است که حالا جو در داخل گوگل متشنج است و در آن جلسه کارمندان بار دیگر مدیرعامل شرکت، ساندار پیچای، را تحت فشار قرار دادند تا درباره احتمال اخراج کارکنان اظهارنظر کند. پاسخ او این بود که «پیش‌بینی آینده دشوار است».

کارمندان گوگل مدتی است که نگران اخراج کارکنان هستند، به خصوص در حالی که تقریباً همه همتایان این غول جستجو در بیگ‌تک در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشاغل خود را کاهش داده‌اند.

شایان ذکر است، کارکنان از جلسه شرکت با حضور همه کارکنان، برای ایجاد نگرانی در مورد یک ابزار عملکرد جدید به نام GRAD استفاده کردند. این ابزار قرار است به کارمندان جریان بازخورد ثابت‌تری در مورد عملکردشان بدهد، اما برخی در داخل شرکت می‌گویند که این ابزار شروع سختی داشته است.

بررسی عملکرد احتمالاً برای بسیاری در صنعت فناوری مهم است. اینسایدر در این هفته گزارش کرد که متا به مدیران دستور می‌دهد تا تعداد بیشتری از نیروی کار خود را به عنوان افرادی با عملکرد پایین نسبت به قبل معرفی کنند و این باعث ایجاد ترس از کاهش بیشتر پرسنل در آینده خواهد شد.

منبع: اینسایدر

نویسنده: مت وینبرگر

مترجم: شادی آذری حمیدیان

گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

گوگل چگونه کارمندان خود را نگران کرد؟
داستان جلسه‌ای که نتیجه منفی داشت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com