رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در جدی گرفته نشدن قانون کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوتاهی کرده است و هم نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نتوانسته اند پیوند مستحکمی را با منطق و مذاکره بین خود ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار کار، اصغر نجاری پیش از ظهر امروز (2 آذر ماه)  در آیین بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در استان با بیان اینکه قانون کار مورد بی‌توجهی و کم لطفی قرار گرفته است و متاسفانه خیلی از اختلافات در میان جامعه کارگری و کارفرمایی متاثر از همین بی‌توجهی‌ها است، اظهار کرد: ما معتقدیم هرجایی که به قانون کار استناد کردیم قطعا با حاشیه های کمتری مواجه بودیم، هر جایی هم که بی اعتنایی شده به همان نسبت با چالش روبرو شدیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان: متاسفانه دولتمردان همواره سمت کارفرمایان را می‌گیرند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com