رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
محسنی بندپی در حساب توییتری خود به انتقاد از وضعیت مدیریت بهداشت و درمان همگانی کشور و خروج نیروی کار کادر درمان در سال‌های اخیر پرداخت.

درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور

به گزارش ایلنا، محمدعلی محسنی بندپی(نماینده مردم چالوس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) در رشته توییتی به انتقاد از وضعیت مدیریت بهداشت و درمان همگانی کشور و خروج نیروی کار حوزه بهداشت و درمان کشور در سال‌های اخیر پرداخت.

وی در مجموعه توییتی اعلام کرد:

در تمامی کشورهای توسعه یافته، پیاده سازی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت‌های نظام سلامت می‌باشد. وزارت بهداشت نیز بایستی یک مدل برای اجرای طرح پزشک خانواده به صورت فراگیر ارائه دهد. تا زمینه اشتغال حداقل ۲۶۶ هزار پزشک عمومی برای جمعیت کل کشور را به وجود آورد.

در این‌صورت مهاجرت پزشکان عمومی به صورت فزاینده‌ای کاهش می‌یابد. علاوه بر اینکه پزشکان متخصص و فوق تخصص با نظام ارجاع در حکمرانی داده مشارکت می‌کنند و ساختار پرونده الکترونیک سلامت را تکمیل می‌کنند.

انتهای پیام/

درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

درخواست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اجرای نظام ارجاع و جلوگیری از مهاجرت کادر درمان کشور
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com