رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری طی نامه‌ای مشترک به رئیس مجلس از توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد خبر دادند.

درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد بی‌توجهی سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن پرداخت “فوق العاده ویژه کادر اداری آموزشی و خدماتی آموزش و پرورش” را علت تقاضای خود برای عدم حضور در شورای حقوق و دستمزد عنوان کردند.

2

 

انتهای پیام/

در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در نامه‌ای به قالیباف مطرح شد؛
درخواست «کوچکی‌نژاد» و «بابایی کارنامی» برای توقف حضور خود در جلسات شورای حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com