رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت گفت: وقت و هزینه بسیار برای تدوین، بررسی و تصویب طرح ساماندهی صرف شده است؛ امیدواریم با کارشکنی‌ها و دخالت‌های نابجا، مسیر کار را منحرف نسازند و اینهمه وقت و هزینه را بر باد ندهند.

در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری در نهادهای بزرگ و پول‌ساز کشور از جمله صنعت نفت، نگران اعمال نفوذِ حامیان قدرتمندِ پیمانکاران در مراحل پایانیِ تصویب و ابلاغِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند.

این نگرانی در حالی بالا گرفته که بعد از تصویب طرح ساماندهی با قاطبه‌ی آرای نمایندگان مجلس در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱، اخبار خوبی از ناحیه‌ی سازمان امور استخدامی و دیگر نهادها و افرادِ مخالف طرح به گوش نرسید.

دوشنبه اول اسفند، نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه، با جزئیات طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.

اما در روزهای بعد خبر آمد که سازمان امور استخدامی طرحی را که مجلس مصوب کرده و هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلحت فرستاده است؛ اتفاقی که به نوبه‌ی خود می‌تواند موجب نگرانی‌های بسیار شود هرچند نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی بعد از بازگشت طرح از شورای نگهبان، اطمینان داده‌اند که به سرعت در زمینه‌ی رفع ابهامات طرح اقدام خواهند کرد و ابراز امیدواری کرده‌اند قبل از پایان اردیبهشت، رفت و برگشت طرح میان مجلس و شورای نگهبان به پایان خواهد رسید.

مهران ربانی (فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت) با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس به وعده‌ها و قول‌ها عمل کنند و دست از حمایت طرح برندارند، به لزوم رفع ابهام سریع طرح قبل از اینکه کارشکنی‌ها به نتیجه برسد اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌سد «برخی» با طرح‌هایی که می‌توانند منافع مردم و کارگران را برآورده سازند، مخالفت می‌ورزند و اساساً تمایل ندارند که زندگی فرودستان بهبود یابد.

او طرح پرسش می‌کند: «چرا باید طرحی که بیش از سیصد ساعت کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و اکثریت نمایندگان مجلس (۱۷۳ نفر) به آن رای مثبت داده‌اند، به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود؟»

به گفته‌ی وی، ارسال طرح به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص، موجب نگرانی بسیار کارگران شده است؛ مگر نمایندگان مجلس زیروبم طرح را نسنجیده‌اند؛ مگر کار تخصصی و کارشناسانه صورت نگرفته است؛ چرا حامیان پیمانکاران و مخالفان با منافع کارگران، اجازه نمی‌دهند کار روال قانونی خود را طی کند و طرح ساماندهی به مرحله تصویب نهایی و ابلاغ برسد؟

ربانی با اشاره به کارشکنی‌های صورت گرفته در بیش از دو سال گذشته اضافه می‌کند: از شورای عالی نظارت مجمع می‌خواهیم به طرح کارشناسانه و مصوب مجلس ورود نکند؛ انتظار داریم برای سرنوشت هزاران کارگر پیمانکاری و ارکان ثالت احترام قایل شوند و اجازه بدهند طرح ساماندهی به تایید نهایی در شورای نگهبان برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

به اعتقاد این فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت، تنها راه برای برقراری عدالت شغلی و برابری مزدی، حذف پیمانکاران از طریق اجرای طرح ساماندهی‌ست؛ عدالت در پرداختِ مورد نظرِ دولتی‌ها یا راهکارهای ناکارآمد دیگر به هیچ وجه پاسخگو و موثر نیست.

ربانی در پایان تاکید می‌کند: وقت و هزینه بسیار برای تدوین، بررسی و تصویب طرح ساماندهی صرف شده است؛ امیدواریم با کارشکنی‌ها و دخالت‌های نابجا، مسیر کار را منحرف نسازند و اینهمه وقت و هزینه را بر باد ندهند.

انتهای پیام/

در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در مسیر تصویبِ «طرح ساماندهی» کارشکنی نکنند/ کارگران نفت در انتظار حذفِ پیمانکاران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com